Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJA

Niniejszy regulamin stanowi zbiór zasad dotyczących użytkowania serwisu internetowego edukacjamuzycznadn.pl , który jest prowadzony przez Edukacja Muzyczna Daniel Nowak, z siedzibą w Grochowe 207, 39-332 Tuszów Narodowy, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8172207990 oraz numer identyfikacji REGON: 523378185. W celu kontaktu, prosimy o korzystanie z adresu e-mail: kontakt@edukacjamuzycznadn.pl lub numeru telefonu: +48 606300451. Regulamin ten obejmuje również zasady korzystania z produktów dostępnych na stronie.

W niniejszym regulaminie użyte terminy mają poniższe znaczenie:

 • Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która składa zamówienia na produkty oraz dokonuje zakupów na stronie
  internetowej Serwisu.
  • Produkt – odnosi się do fizycznych (materialnych) i elektronicznych (treści cyfrowych) produktów dostępnych w Sklepie internetowym.
  • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, który można znaleźć pod adresem edukacjamuzycznadn.pl/regulamin
  • Serwis – odnosi się do witryny internetowej dostępnej pod adresem kontakt@edukacjamuzycznadn.pl, za  pośrednictwem której Klient składa zamówienia na zakup Produktów oraz uzyskuje dostęp do Produktów.
  • Umowa – to umowa sprzedaży Produktów zawarta między Właścicielem a Klientem przy użyciu serwisu internetowego Serwisu.
  • Właściciel – oznacza Edukacja Muzyczna Daniel Nowak, z siedzibą w Grochowe 207, 39-332 Tuszów Narodowy, NIP: 8172207990 REGON: 523378185., który prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Serwisu.
  • Zamówienie – reprezentuje oświadczenie woli Klienta mające na celu zawarcie Umowy, stanowiące ofertę dotyczącą zawarcia Umowy, określające szczegółowo rodzaj i ilość Produktu.

Materiały wykorzystane do prezentacji Produktów, takie jak zdjęcia czy opisy, są integralną częścią Serwisu, stanowią własność Właściciela i są chronione prawami autorskimi. Zakazuje się ich używania w celach komercyjnych lub prezentacji w jakiejkolwiek formie mediów bez wyraźnej zgody Właściciela.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY I KUPUJĄCEGO

PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY:

 1. Dostęp do Produktów: Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić Kupującemu dostęp do zakupionych kursów i e-booków w odpowiednim formacie elektronicznym po otrzymaniu zapłaty.
 2. Jakość Produktów:  Sprzedawca gwarantuje, że dostarczone produkty (kursy i e-booki) będą zgodne z opisem, wysokiej jakości i nadające się do użytku, zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Wsparcie Techniczne: Sprzedawca zobowiązuje się udzielać wsparcia technicznego w przypadku problemów z dostępem do zakupionych produktów zgodnie z polityką wsparcia Serwisu.
 4. Ochrona Danych: Sprzedawca zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Kupujących i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Kupującego.

PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO:

 1. Zakup Produktów: Kupujący zobowiązuje się dokonać zapłaty za zakupione produkty zgodnie z wybraną przez siebie metodą płatności.
 2. Odpowiedzialność za Dane: Kupujący ponosi  odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych osobowych oraz zapewnienie ich poufności.
 3. Użytkowanie Produktów: Kupujący może korzystać z zakupionych produktów wyłącznie w celach osobistych. Zabrania się kopiowania, udostępniania publicznego, oraz dalszej dystrybucji zakupionych kursów i e-booków bez zgody Sprzedawcy.
 4. Reklamacje: W przypadku wad produktów, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z obowiązującym prawem. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie
  określonym przez przepisy prawa.
 5. Ochrona Danych: Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
  ochrony danych osobowych.
 6. Prawo odstąpienia od umowy: Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty zakupu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

III. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Aby złożyć zamówienie na stronie internetowej Serwisu, Klient musi wybrać produkty, podejmując kolejne techniczne kroki zgodnie z komunikatami i informacjami wyświetlanymi na stronie Serwisu.
 2. Klient ma możliwość zbierania wybranych produktów do koszyka, który jest funkcją Serwisu, umożliwiającą przenoszenie produktów, które Klient chce zakupić.
 3. Klient może w dowolnym momencie sprawdzić zawartość koszyka, dodać lub usunąć produkty oraz przystąpić do procesu składania zamówienia.
 4. Podczas procesu składania zamówienia Klient określa szczegóły zamówienia, takie jak dane do faktury, adres e-mail do wysyłki produktu, wybrany sposób płatności i inne istotne informacje.
 5. Klient ma również opcję rejestracji podczas procesu zamawiania. Rejestracja może być wymagana do późniejszego korzystania z produktów dostępnych bezpośrednio w Serwisie. Poprzez rejestrację w Serwisie, Klient może przechować swoje dane osobowe oraz historię zamówień w bazie danych Serwisu, a także uzyskać dostęp do produktów elektronicznych.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na produkty są akceptowane jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Serwisu lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 2. Aby złożyć zamówienie, konieczne jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Zamówienia z błędnie wypełnionym formularzem mogą nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz, Klient zobowiązany jest podać prawidłowe dane osobowe, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, dane do faktury VAT, adres zamieszkania oraz adres e- mail do dostawy produktu.
 4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą być używane wyłącznie w celu kontaktu w trakcie procesu realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w
  innych celach, na przykład otrzymywanie newslettera.
 5. Przed zaakceptowaniem zamówienia Klient  zostanie poinformowany o głównych cechach produktu, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za produkt wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostawę produktu oraz innych kosztach, a także o możliwości odstąpienia od umowy.
 6. Klient wyraża zgodę na zawarcie umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z  obowiązkiem zapłaty” lub równoważny. Złożenie zamówienia nie stanowi równoznacznego z zawarciem umowy, lecz stanowi złożenie oferty na zawarcie takiej umowy.
 7. Umowa zostaje uznana za zawartą w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Właściciela, co zostaje potwierdzone przez wysłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej
  dokonanie zakupu.
 8. Proces realizacji umowy rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Właściciela lub za pośrednictwem innego operatora płatności.
 9. W przypadku promocji lub wyprzedaży, dostępność produktów może być ograniczona. Zamówienia są realizowane w kolejności potwierdzonych zamówień na dostępne produkty.

V. PŁATNOŚCI, DOSTAWA, CENY

 1. Wszystkie ceny produktów podawane są w polskich złotych. Cena wyświetlana przy każdym produkcie jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Właściciel zastrzega
  sobie prawo do zmiany cen produktów, dodawania nowych produktów do serwisu, organizowania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach serwisu oraz stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza serwisem. Te uprawnienia nie mają wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany cen lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 2. Do każdego zakupu klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT, który jest przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie klienta dowód zakupu zostanie dostarczony w wersji
  papierowej.
 3. Klient ma możliwość dokonania płatności za zakupione produkty poprzez przelew za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Paynow. Dostępne formy płatności:
  – Karty płatnicze:
  Visa
  Visa Electron
  Mastercard
  Mastercard Electronic
  Maestro”
  – Przelew Bankowy: Klienci dokonują płatności poprzez przelew pieniędzy ze swojego konta bankowego na konto sprzedawcy.
  – Płatności Mobilne Blik: Klienci dokonują płatności za pomocą aplikacji mobilnych, które pozwalają na przesyłanie pieniędzy lub dokonywanie płatności za pomocą smartfonów. Transakcje są obsługiwane przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań (NIP: 7792369887, REGON: 301345068, KRS: 0000347935), działającą pod marką Przelewy24, przez AutoPay S.A z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot (NIP: 5851351185, REGON: 191781561, KRS: 0000320590) oraz PayNow SP. Z O.O (KRS: 0000817851, REGON: 385032438, NIP: 8992872841)
 4. Zamówienia na produkty elektroniczne są realizowane po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę produktu lub przesłanie instrukcji dotyczącej korzystania z produktu w wiadomości e-mail. Wysyłka produktów elektronicznych następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, w ciągu maksymalnie 24 godzin od chwili zaksięgowania płatności. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. Dostawa produktów cyfrowych jest bezpłatna.
 6. Dostawa produktów fizycznych odbywa się według wyboru klienta podczas składania zamówienia. Koszt dostawy jest podawany klientowi po wybraniu produktów i sposobu płatności.
 7. Wysyłka produktów fizycznych następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności. Do czasu dostawy produktów fizycznych należy doliczyć czas realizacji dostawy przez firmę kurierską. Szczegóły dotyczące czasu dostawy, jej kosztu oraz wybranej firmy kurierskiej będą podane podczas procesu składania zamówienia.
 8. Dostawa produktów fizycznych jest dostępna wyłącznie na terenie Polski.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, będący Klientem zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy dotyczącej produktów lub usług zakupionych w Serwisie w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru, bez konieczności podawania przyczyny. Aby skorzystać z tego prawa, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 2. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość oznacza, że umowa jest uważana za nieważną. Właściciel Serwisu gwarantuje zwrot całej ceny i poniesionych przez Klienta kosztów.Jednakże, jeśli Klient korzystając z produktu przyczyni się do zmniejszenia jego wartości w sposób przekraczający konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcji produktu, ponosi odpowiedzialność za tę wartość.
 3. Wszelkie zwroty  należności są regulowane przez Właściciela nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tego samego sposobu płatności, którym posłużył się Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Klientowi nie będą obciążane żadne dodatkowe koszty związane z procesem zwrotu.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Właściciel ma obowiązek dostarczyć produkt wolny od wad. Jeśli jednak produkt, który otrzymał Klient, jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient ma prawo skorzystać z rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Jeśli Klient zauważy wadę w produkcie, przysługuje mu prawo złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty dostarczenia produktu. Aby skorzystać z rękojmi, Klient musi złożyć reklamację, opisując wadę produktu i wyrażając konkretne żądania.
 3. Właściciel zobowiązuje się do odpowiedzi na reklamację Klienta niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania reklamowanego produktu oraz pisemnej reklamacji od Klienta. Klient
  zostanie poinformowany o wyniku reklamacji w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
 4. Jeśli reklamacja Klienta jest uzasadniona, Właściciel ponosi wszystkie koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego produktu bez wad do Klienta.
 5. W przypadku uznania reklamacji wada produktu zostanie usunięta, lub Klient otrzyma nowy produkt. Jeśli to nie będzie możliwe (na przykład z powodu braku dostępności produktu), Właściciel zwróci równowartość ceny produktu lub obniży cenę, zgodnie z wyborem Klienta.

VIII. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI
CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Właściciel świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie produktów elektronicznych i fizycznych oraz korzystania z niektórych produktów
  elektronicznych na rzecz Klienta.
 2. Aby zawrzeć umowę lub skorzystać z funkcji Serwisu oraz produktów elektronicznych, Klient musi spełnić następujące wymagania techniczne:
  • Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej do dokonywania zakupów w Serwisie.
  • Używanie przeglądarki internetowej z obsługą języka JavaScript i włączoną obsługą plików cookies.
  • Dostęp do Internetu.
  • Zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF oraz odtwarzanie materiałów wideo i audio (w przypadku niektórych produktów elektronicznych).
 3. Klient może korzystać z Serwisu 24/7. W przypadku problemów z dostępem do produktów spowodowanych  ograniczeniami sprzętowymi, wolnym łączem internetowym lub brakiem odpowiedniego oprogramowania, Serwis nie ponosi odpowiedzialności. Serwis może czasami przechodzić przerwy techniczne w celu poprawy funkcjonalności i naprawy błędów.
 4. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa i obsługi Klientów. Klient ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki
  internetowej lub konfiguracji usługi.
 5. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@edukacjamuzycznadn.pl lub listownie na adres Właściciela. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w ciągu 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

IX. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do produktów elektronicznych.
 2. Właściciel Sklepu prowadzi newsletter, który zawiera informacje dotyczące oferty i nowych produktów. Newsletter jest wysyłany jedynie do Klientów, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie. Klient ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania newslettera w dowolnym momencie.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w powyższym punkcie, może uniemożliwić realizację zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies są opisane w Polityce Prywatności.

X. PRAWA AUTORSKIE

 1. Właściciel pragnie podkreślić, że wszystkie produkty dostępne w Serwisie są objęte ochroną praw autorskich.
 2. Zabronione jest kopiowanie i zapisywanie produktów w jakiejkolwiek innej formie, ich dalsza dystrybucja oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych prawem, takich jak prawo do cytatu.
 3. Naruszenie praw autorskich poprzez dalsze rozpowszechnianie treści produktów bez zgody ich twórcy jest nielegalne i może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 4. Warto zaznaczyć, że Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zdobytych z produktów oraz nie udziela żadnych gwarancji co do możliwych efektów ekonomicznych wynikających z korzystania z tych informacji przez Klienta.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, należy podkreślić, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza praw konsumenta przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów polskiego prawa. Jeżeli w jakimkolwiek punkcie niniejszego regulaminu znajduje się zapis o charakterze ograniczającym prawa konsumenta, zastosowanie mają przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. W sytuacji powstania sporu między Właścicielem a Klientem będącym konsumentem, rozstrzygnięcie zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu
  postępowania cywilnego. Warto zaznaczyć, że Właściciel akceptuje również możliwość postępowania mediacyjnego. Konsument ma prawo skorzystania z pomocy stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać darmową pomoc w rozstrzygnięciu sporu między nim a Właścicielem, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Dodatkowo, konsument ma możliwość skorzystania z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ta służy do pozasądowego rozstrzygania
  sporów między konsumentami a przedsiębiorcami wynikających z umów sprzedaży online lub umów o świadczenie usług.
 4. W przypadku sporu między Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, decydujący będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Serwisu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 7 pażdziernika 2023 roku. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w
  określonym przez Serwis terminie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian będą realizowane na podstawie obowiązujących w momencie złożenia zamówienia postanowień Regulaminu.