Polityka Zwrotu Towarów i Reklamacji dla Sklepu Internetowego Edukacjamuzycznadn.pl

I. Informacje Ogólne, Definicja

 Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania serwisu internetowego EdukacjaMuzycznaDN.pl, prowadzonego przez Edukacja Muzyczna Daniel Nowak, z siedzibą w Grochowe 207, 39-332 Tuszów Narodowy, NIP: 8172207990, REGON: 523378185. W przypadku pytań lub kontaktu, prosimy o korzystanie z adresu e-mail: kontakt@edukacjamuzycznadn.pl lub numeru telefonu: +48606300451. Regulamin obejmuje zasady odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

II. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), informuje, że konsument, który zawarł umowę na odległość, ma możliwość odstąpienia od niej na piśmie bez konieczności podawania przyczyny. Odstąpienie od umowy jest możliwe w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, czyli od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub osobę trzecią wskazaną przez konsumenta, z wyłączeniem przewoźnika.

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą pocztową na wskazany adres do zwrotów (ewentualnie załączając je razem ze zwracanym produktem) lub drogą elektroniczną na podany powyżej adres mailowy. Termin 14 dniowy liczony jest od daty wydania rzeczy. Towar powinien zostać odesłany niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób przekraczający konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy w terminie 14 dni od daty wydania rzeczy ponosi konsument. W przypadku, gdy konsument wybierze sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez konsumenta.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • Dotyczących rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta lub spełniającej jego zindywidualizowane potrzeby.
 • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy, oraz
 • Dotyczących rzeczy dostarczanej w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia przesyłki pobraniowej, chyba że takie rozwiązanie zostało uzgodnione z klientem i zaakceptowane przez obie strony.

III. Reklamacji

 • Klient ma prawo zgłaszać wady produktów w ciągu dwóch lat od daty dostawy.
 • Właściciel zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania
  produktu i pisemnej reklamacji.
 • W przypadku uzasadnionej reklamacji, Właściciel ponosi koszty dostawy naprawionego
  lub nowego produktu do Klienta

IV. Zwrot

Po otrzymaniu i przeprowadzeniu procedury zwrotu, powiadomimy Cię e-mailem o jego akceptacji lub odrzuceniu.

W przypadku zatwierdzenia zwrotu, odpowiednia kwota zostanie zwrócona na Twoją kartę kredytową lub dokonamy zwrotu w pierwotnej formie płatności, zgodnie z obowiązującym prawem, w najkrótszym możliwym terminie. Zwrot środków jest możliwy w ciągu 14 dni od daty zakupu towarów i następuje w momencie odbioru produktu, który klient wysłał na własny koszt na podany poniżej adres.

V. Brak zwrotu pieniędzy

 Jeżeli nie widzisz jeszcze zwrotu pieniędzy na swoim koncie bankowym, zalecamy ponowne sprawdzenie swojego konta.

Następnie, prosimy o skontaktowanie się z bankiem, który wydał Twoją kartę kredytową, ponieważ czasem przetwarzanie płatności może zajmować kilka dni.

Jeśli przeszedłeś przez te kroki i wciąż nie otrzymałeś zwrotu pieniędzy, prosimy o kontakt z nami pod adresem kontakt@edukacjamuzycznadn.pl.

Warto dodać, że zwroty dotyczą jedynie produktów o regularnej cenie. Produkty objęte specjalną ofertą (takie jak promocje lub przeceny) nie podlegają zwrotowi.

VI. Dane sklepu i adres wysyłki do zwrotów:

Edukacja Muzyczna Daniel Nowak
Grochowe 207
39-332 Tuszów Narodowy
Polska
Tel: (+48) 606 300 451

VII. Polityka reklamacji

Edukacja Muzyczna Daniel Nowak
Grochowe 207
39-332 Tuszów Narodowy
Polska
Tel: (+48) 606 300 451

Kto Może Złożyć Reklamację?

Każdy klient naszego sklepu.

Jakie Prawa Reklamacyjne Ci Przysługują?

Masz prawo skorzystać z gwarancji lub rękojmi. W przypadku przedmiotów sprzedawanych osobom niebędącym konsumentami, nasze produkty są całkowicie wyłączone spod rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Gwarancja:

Decyzje dotyczące naprawy, wymiany lub zwrotu środków podejmowane są przez gwaranta. Co do rękojmi, jako sprzedawca, możemy  zdecydować o naprawie, wymianie lub zwróceniu produktu, jeśli reklamacja zostanie uznana. Możliwe jest również odstąpie wada jest istotna.

Czas na Złożenie Reklamacji:

Masz 2 lata na złożenie  reklamacji. Jeśli produkt jest objęty gwarancją, sprawdź okres obowiązywania gwarancji na stronie oferty.

Sposób Złożenia Reklamacji:

Możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail: kontakt@edukacjamuzycznadn.pl, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w treści oferty lub za pomocą formy pisemnej.

Co Powinna Zawierać Reklamacja:

 Twoje imię, nazwisko i adres, adres e-mail, opis reklamowanego przedmiotu oraz Twoje oczekiwania co do reklamacji, takie jak wymiana na nowy produkt, naprawa, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy (zwrot pieniędzy).

Termin na Otrzymanie Decyzji:

Otrzymasz decyzję w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji. W przypadku gwarancji, termin ten określa gwarant.

Informacja o Decyzji:

 Decyzję otrzymasz pisemnie na swój adres e-mail.

Ważne Informacje:

Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie reklamowanego produktu podczas odsyłki, aby dotarł do nas w nienaruszonym stanie.

Adres do Wysyłki Reklamacji:

Edukacja Muzyczna Daniel Nowak
Grochowe 207
39-332 Tuszów Narodowy
Polska
Tel: (+48) 606 300 451

Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjmowania przesyłek pobraniowych, chyba że taka metoda została wcześniej ustalona i zaakceptowana przez obie strony. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, informujemy, że masz możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jako sprzedawca zawsze stawiamy na dobro klienta, informując go o jego prawach i pomagając w ich realizacji.

IV. Postanowienia Końcowe

 • W razie sporu między Właścicielem a Klientem, obowiązują przepisy prawa polskiego.
 • Klient może skorzystać z platformy ODR do rozwiązywania sporów online: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Regulamin obowiązuje od 7 października 2023 roku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, z poszanowaniem praw Klienta.